Algemene voorwaarden

Schmink en Grime staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17252421

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door SchminkenGrime.nl, alsmede op alle overeenkomsten waarbij SchminkenGrime.nl als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt.

2. Eventuele algemene voorwaarden van een Wederpartij worden door SchminkenGrime.nl verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3. Niet alleen SchminkenGrime.nl maar ook alle personen en bedrijven die bij de uitvoering van een overeenkomst door SchminkenGrime.nl ingeschakeld worden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en/of offertes die SchminkenGrime.nl doet zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van SchminkenGrime.nl. Een aanbieding die door SchminkenGrime.nl is gedaan wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard.

2. Indien er een actie of aanbieding gedaan is door SchminkenGrime.nl vervalt de actie indien er producten retour gestuurd worden en de bestelling niet meer voldoet aan de voorwaarden. Dan dient het verschil in bedrag te worden voldaan aan schminkengrime. Het aanbiedingsproduct of artikel mag dan ook geretourneerd worden indien nieuw, onbeschadigd en ongebruikt.

Artikel 3: Bestellen

Alle producten en diensten kunnen besteld worden via de online winkel van SchminkenGrime.nl.

Artikel 4: Speciale bestellingen

Artikelen die wij speciaal voor u bestellen, kunnen niet worden geruild en dienen afgenomen te worden.

Artikel 5: Prijzen

Alle prijsopgaven zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd maar exclusief de verzendkosten

Artikel 6: Levertijd

1. Leveringstermijnen aangeduid in de offertes of in enige andere overeenkomsten zijn slechts indicatief en binden SchminkenGrime.nl niet. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Wederpartij geenszins het recht de overeenkomst te (laten) ontbinden of opzeggen en/of schade of een andere vergoeding van SchminkenGrime.nl te vorderen.

2. De levering van goederen door SchminkenGrime.nl is onderworpen aan de fabricage -, bevoorradings - en andere mogelijkheden die op het moment van de uitvoering van de overeenkomst aan SchminkenGrime.nl ter beschikking staan.

3. SchminkenGrime.nl streeft naar levering van de goederen binnen 48 uur na ontvangst van het volledige factuurbedrag, tenzij anders vermeld of gemeld aan de afnemer.

Artikel 7: Levering

1. Tenzij schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen geschieden de leveringen van producten per post. De kosten hiervoor worden altijd doorbelast aan de Wederpartij.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt het transport van goederen voor risico van de Wederpartij vanaf het moment dat deze SchminkenGrime.nl verlaten.

3. Schmink en Grime kent 3 tarieven voor de verzending van goederen. Voor pakketzendingen binnen Nederland bedragen de verzendkosten per pakket € 5,95. Voor brievenbuspakketten bedragen de verzendkosten € 3,95 per pakket. Voor enveloppost bedragen de kosten €2,00. Orders waarvan het totale orderbedrag boven de € 45,00 is worden gratis verzonden binnen Nederland. Voor verzending buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van de bestemming. Wij adviseren u daarom ook contact met ons op te nemen voor een levering in het buitenland. Voor België en Duitsland worden order boven €60,00 gratis verzonden. Voor de rest van Europa neem contact met ons op.

4. Verzending van de goederen onder rembours is niet mogelijk.

5. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@schminkengrime.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

6. Indien de verpakking van kleurlenzen, schmink of grime produkten is geopend en gebruikt kan deze niet meer worden geretourneerd en/of gereklameerd. Producten worden alleen geaccepteerd indien de producten ongeopend, onbeschadigd en ongebruikt zijn. De verzender dient te zorgen voor een goede verpakking van de retourzending.

7. Indien een artikel niet voorradig blijkt te zijn behoudt SchminkenGrime.nl zich het recht om een vervangend produkt mee te sturen of het bedrag van het produkt te crediteren.

8. De afnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de adresgegevens van het leveringsadres. Indien de adresgegevens niet juist zijn en daardoor een zending te laat of niet geleverd wordt behoudt SchminkenGrime.nl zich het recht om de zending naar het juiste adres te sturen binnen 30 dagen na orderdatum. Mocht de afnemer de bestelling willen annuleren, worden de verzendkosten in rekening gebracht als de adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling niet juist zijn. Mocht de afnemer niet thuis zijn en de bestelling is op tijd aangeboden en de bestelling komt retour of wordt geweigerd of te laat doordat de afnemer niet thuis is behoudt SchminkenGrime.nl zich het recht om de bestelling binnen 30 dagen alsnog te leveren of bij annulering van de bestelling de verzendkosten alsnog in rekening te brengen.

9. Indien een artikel door omstandigheden niet voorradig is, zal SchminkenGrime per email u op de hoogte stellen en een alternatief voorstellen, of SchminkenGrime zal bij verzending een quote op de factuur schrijven dat u een vervangend product kan uitzoeken of het niet voorradige product nagestuurd wilt krijgen binnen NL. Voor zendingen naar het buitenland zal het product gecrditeerd worden.

10. Mocht je een bestelling op je werkadres willen laten afleveren zorg dat je de bedrijfsnaam erbij zet. Indien je dit niet doet is de kans aanwezig dat het pakket niet kan worden afgeleverd.

11. Defecten aan producten dienen binnen 48 uur na ontvangst van het product gemeld te worden bij SchminkenGrime.nl. We dragen uiterste zorg bij het verpakken en versturen van onze producten.

12. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na de uitgiftedatum van de Cadeaubon. Indien deze niet besteed wordt binnen 1 jaar vervalt de geldigheid van de Cadeaubon.

Artikel 8: Risico en eigendomsovergang

Na levering van goederen draagt de Wederpartij het volledige risico voor deze goederen.

Artikel 9: Betaling producten

1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van producten voor 100% voorafgaand aan de levering te geschieden. Of als men heeft gekozen voor betaal na ontvangst binnen 14 dagen na ontbagst van de producten. Indien de betaling uitblijft behoudt SchminkenGrime zich het recht de producten terug te vorderen evenals eventueel gemaakte kosten.

2. Voor de bestellingen welke worden gedaan bij Schmink en Grime geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, mits er overeengekomen is dat de bestelling op rekening is. Wordt de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan dan heeft SchminkenGrime het recht administratiekosten van €15,00 per order in rekening te brengen.

3. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 50% voorafgaand aan de levering te geschieden. De resterende 50% geschied bij de uitvoering. De betaling geschied te allen tijden aan Schmink en Grime en nooit aan derden.

4. Bij uitblijven van betalingen die verschuldigd zijn aan Schmink en Grime is Schmink en Grime gerechtigd om administratiekosten/aanmaningskosten en eventuele incassokosten of kosten voor de rechtbank in rekening te brengen.

5. Als er een betaaltermijn van 8 dagen is verstreken zullen de administratiekosten worden doorberekend aan de afnemer en ontvangt de afnemer een herrinnering met verzoek tot betaling per ommegaande. Wordt aan dit verzoek niet voldaan zal SchminkenGrime de afnemer in gebreke stellen en een sommatie tot betaling uitvoeren per ommegaande. Mocht er niet aan dit verzoek worden voldaan zal de vordering uit handen worden gegeven waarbij alle gemaakte kosten voor rekening van de afnemer zijn.

Artikel 10: Betalingsmethoden Nederland

SchminkenGrime.nl accepteert de volgende betalingsmethoden:

Overschrijving/vooruitbetaling op rekening NL78RABO0150167067 van SchminkenGrime.nl te Vught, internetbanieren (Rabobank, SNS, ING, etc.), IDEAL en Paypal, MasterCard, Visa, Bancontact, Mister Cash en Giropay en Betaal na Ontvangst (kost €2,95 extra). Bij Betaal na Ontvangst wordt de vordering direct overgedragen aan Multisafepay.

Artikel 11: Verzending en retourneren

Ongeacht de waarde van de zending bepaalt SchminkenGrime.nl de verzendingswijze. In- en uitladingen van goederen zomede het transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van SchminkenGrime.nl en zijn voor rekening en risico van de Wederpartij, behalve indien het transport wordt uitgevoerd door SchminkenGrime.nl zelf. Retour zendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn en zijn volledig voor de klant. Bij gratis verzending bepaald SchminkenGrime.nl de verzendmethode. Zodra de verzending verstuurd is draagt SchminkenGrime.nl geen enkele verantwoordelijkheid voor de levertijd. Retour zendingen blijven de verantwoordelijkheid van de klant tot het moment dat de zending bij SchminkenGrime.nl wordt afgeleverd. Beschadigde zendingen worden niet geaccepteerd of geaccepteerd en eventuele schade wordt doorbelast aan de klant. Dit geldt ook voor producten die gebruikt zijn of producten die zijn geopend, dit in verband met hygïene betreffende de cosmetische artikelen. Tevens dient een bestelling of een product dat retour gestuurd wordt vooraf aangemeldt te zijn bij SchminkenGrime.nl. Indien de retourzending niet is aangemeldt kunnen we deze niet in behandeling nemen en behouden wij ons het recht om het bedrag van de producten te crediteren zonder de verzendkosten. Indien het orderbedrag onder de gratis verzendingsdrempel komt na het retourneren van een product behoudt SchminkenGrime zich het recht om de verzendkosten alsnog in rekening te brengen.

Artikel 12: Verpakkingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden alle goederen in de standaard verpakking geleverd zulks naar het oordeel van Schmink en Grime. Extra kosten die voortvloeien uit het op verzoek van de Wederpartij wijzigen van de standaard verpakking of verpakkingsaantallen zijn volledig voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Iedere vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen en/of diensten dat door SchminkenGrime.nl is doorberekend voor de desbetreffende goederen en/of diensten.

2. SchminkenGrime.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij en/of een derde direct of indirect heeft/hebben geleden, lijdt/lijden of al/zullen lijden, ter zake van door SchminkenGrime.nl in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op haar producten aangebrachte beeldmerken, tekst, diensten en e.d.

3. De Wederpartij vrijwaart SchminkenGrime.nl voor alle aanspraken die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op SchminkenGrime.nl ter zake van voorvallen, waarvoor SchminkenGrime.nl niet aansprakelijk is ingevolge deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14: Ontbinding

1. In geval van overmacht is SchminkenGrime.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.

2. Indien de opdrachtgever/wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan alle verplichtingen die voor hem uit enige met SchminkenGrime.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt hij of zij geacht in verzuim te zijn. SchminkenGrime.nl heeft in dat geval het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat SchminkenGrime.nl tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan Schmink en Grime verder toekomende rechten.

3. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering, die SchminkenGrime.nl ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. Het formulier van het herroepingsrecht is hier te downloaden

Artikel 15: Geschillen

Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen SchminkenGrime.nl en de opdrachtgever/wederpartij, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien

Artikel 16: Privacy

Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand Schmink en Grime opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Schmink en Grime uw gegevens, mits u hiervoor gekozen heeft, voor het versturen van mailings en nieuwsbrieven. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wij hanteren de regelgeving volgens de wet op de privacy.

Artikel 17: Productomschrijving

Onze artikelen zijn allemaal voorzien van een productomschrijving, deze productomschrijving is gebaseerd op de specificaties van de fabrikant. Het product dat geleverd wordt voldoet aan deze specificaties. Het kan gebeuren dat een productomschrijving informatie bevat dat anders beleefd wordt door de afnemer. Zijn er twijfels over een product dient de afmener altijd contact op te nemen met SchminkenGrime.nl zodat een gedegen advies gegeven kan worden en er naar de omschrijving van het product gekeken wordt of deze volledig klopt of moet worden aangepast. Doet de afnemer dit niet is dit voor risico van de afnemer en draagt SchminkenGrime.nl geen enkele verantwoordelijkheid omtrendt de omschrijving. Dit geldt tevens voor het beeldmateriaal dat door de leverancier is aangeleverd. Let op de foto van het product kan afwijken van de werkelijkheid. SchminkenGrime draagt hier geen enkele verantwoording voor als de foto door de leverancier is aangeleverd.